08:00 Am - 05:00 Pm
vuhung.saigonmoi@gmail.com

Lời Răn " Của người Hành Nghề Môi Giới BĐS"

Thứ 12, 12/11/2022
2.Chú trọng hình thức bên ngoài
3. tự tin thể hiện năng lực
4.Biết thu xếp mọi việc
5,Nói chuyện như người chuyên nghiệp
6.Linh động điều chỉnh công việc
7.tôn trọng đồng nghiệp
8,Tích cự, chủ động tìm kiếm mối quan hệ
9.Vượt qua nỗi sợ , mạnh mẽ tự tin khi tiếp xúc với khách hàng
10.Luôn luôn trao dồi kiến thức về BĐS và các vấn đề liên quan tới nó.

bài viết khác

Menu